Przebieg zmian narastania siły i relaksacji u ludzi po wysiłkach o różnej charakterystyce Zobacz większe

Przebieg zmian narastania siły i relaksacji u ludzi po wysiłkach o różnej charakterystyce

M-326

Tytuł:

Przebieg zmian narastania siły i relaksacji u ludzi po wysiłkach o różnej charakterystyce

Autor:

Anna Jaskólska

Rok wydania

1998

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

INNE GRAMATURY:

36,15 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


Wykaz skrótów używanych w tekście 5
I. WSTĘP 7
I. Wprowadzenie 7
2. Krzywa narastania siły i relaksacji w czasie (F-t)  8
3. Zmęczenie 14
4. Wpływ zmęczenia na przebieg krzywej F-t u ludzi 20
5. Cele pracy 21
II. METODY I OSOBY BADANE 23
I. Osoby badane 23
2. Procedury badawcze i techniki pomiarów 23
3. Zapisywanie i analiza danych  25
4. Powtarzalność pomiarów  27
5. Metody statystyczne 28
III. WYNIKI 29
1. Seria l - Wpływ liczby maksymalnych skurczów izometrycznych i długości przerw między nimi na fazy narastania siły i relaksacji po wysiłkach oraz w okresie 30 min wypoczynku  30
2. Seria 2 - Wpływ intensywności ciągłego wysiłku statycznego na fazy narastania siły i relaksacji po wysiłkach oraz w okresie 30 min wypoczynku  45
3. Seria 3 - Właściwości kurczliwe mięśni a fazy narastania siły i relaksacji po wysiłkach i w okresie 30 min wypoczynku  56
4. Seria 4 - Wpływ zmęczenia ręki dominującej na zachowanie się faz narastania siły i relaksacji obu rąk po wysiłkach oraz w okresie 30 min wypoczynku 79
IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW 100
l. Seria 1 100
2. Seria 2 106
3. Seria 3 110
4. Seria 4 113
V. WNIOSKI 116
Piśmiennictwo 117
Summary 130