Komponenty ciała człowieka w aspekcie tradycyjnych i najnowszych metod badawczych Zobacz większe

Komponenty ciała człowieka w aspekcie tradycyjnych i najnowszych metod badawczych

M-338

Tytuł:

Komponenty ciała człowieka w aspekcie tradycyjnych i najnowszych metod badawczych

Autor:

Dariusz Wieliński

Rok wydania

2000

Więcej szczegółów

28 Przedmioty

33,60 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


1. Wstęp  4
2. Uzasadnienie podjęcia badań i cele pracy 12
3. Materiał i metody  14
3.1. Metoda bioelektrycznej analizy impedancji (BIA)  16
3.1.1. Podłoże teoretyczne i rys historii badań z pomocą bioimpedancji 16
3.1.2. Podstawy fizyczne impedancji  17
3.1.3. Urządzenie pomiarowe  19
3.1.4. Oprogramowanie  20
4. Weryfikacja metod oceny składu ciała 30
4.1. Wzajemne powiązania między komponentami 30
4.2. Wielkość cech somatycznych człowieka a poziom zawartości LBM 33
4.3. Powszechnie funkcjonujące formuły oceny składu ciała (wybór) a metoda BIA 44
5. Zastosowania metody DlA w badaniach składu ciała człowieka 50
5.1. Ontogenetyczna zmienność i przejawy dymorfizmu płciowego w komponentach ciała  50
5.2. Normy regionalne komponentów ciała  55
5.3. Komponenty ciała osób o zwiększonej aktywności fizycznej 59
5.4. Zastosowanie metody BIA w określaniu komponentów ciała osób o strukturze morfologicznej zaburzonej procesem chorobowym 67
6. Podsumowanie i dyskusja  75
7. Wnioski 79
8. Aneks  81
8.1. Ontogenetyczna i dymorficzna zmienność komponentów ciała - ryciny 81
8.2. Normy regionalne komponentów ciała - ryciny 93
Piśmiennictwo 125