Studia ewolucji ludzkiej aktywności ruchowej Zobacz większe

Studia ewolucji ludzkiej aktywności ruchowej

M-340

Tytuł:

Studia ewolucji ludzkiej aktywności ruchowej

Autor:

Zbigniew Drozdowski

Rok wydania

1999

Więcej szczegółów

15 Przedmioty

INNE GRAMATURY:

10,50 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


1. Wprowadzenie 3
2. Ludzka aktywność ruchowa - charakterystyka zjawiska 5
a. Charakterystyka podstawowych terminów 5
b. Ludzka aktywność ruchowa  5
c. Osobnicze i populacyjne aspekty ludzkiej aktywności ruchowej  7
3. O potrzebie i celowości badań ludzkiej aktywności ruchowej  9
4. Sposoby rekonstrukcji aktywności ruchowej i sprawności fizycznej ludzi epok minionych 13
a. Środowisko bytowania człowieka 13
b. Żywność - żywienie 14
c. Narzędzia  15
d. Typ gospodarki  16
e. Szczątki kostne 19
f. Źródła ikonograficzne i pisane 20
g. Struktury społecme 20
h. Wsp6łczesne populacje niepiśmienne 20
5. Aktywność ruchowa człowieka na różnych etapach ewolucji 22
a. Australopithcinae 22
b. Homo erectus  25
c. Człowiek neandertalski  27
d. Człowiek wsp6łczesny 29
6. Aktywność ruchowa człowieka współczesnego 31
a. Rolnictwo pierwotne 31
b. Rzemiosło - manufaktura - przemysł 32
c. Rewolucja przemysłowo-techniczna 33
d. Rewolucja informatyczna 33
e. Urbanizacja i jej skutki dla ruchowej aktywności człowieka 34
f. Refleksje do modelu aktywności ruchowej ludzi przełomu tysiącleci 35
7. Aktywność ruchowa nadchodzących pokoleń 37
a. Praca 38
b. Czas wolny 38
c. Społeczne uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej  39
d. Aktywność ruchowa ludzi bez pracy 39
e. Aktywność ruchowa pracowników sektora usług 39
f. Społeczne struktury pracy a aktywność ruchowa  40
g. Zwiększanie liczebności ludzkiej populacji 41
h. Przemiany w kulturze fizycznej  43
i. Specjalne formy aktywności ruchowej 46
8. Refleksje końcowe w sprawie ewolucji aktywności ruchowej człowieka 47
9. Zakończenie  50
Piśmiennictwo 52