Charakterystyka cech siłowo-szybkościowych wybranych grup mięśniowych u mężczyzn w różnym wieku... Zobacz większe

Charakterystyka cech siłowo-szybkościowych wybranych grup mięśniowych u mężczyzn w różnym wieku...

M-350

Tytuł:

Charakterystyka cech siłowo-szybkościowych wybranych grup mięśniowych u mężczyzn w różnym wieku a poziom wydolności anaerobowej-fosfagenowej

Autor:

Zdzisław Adach

Rok wydania

2002

Więcej szczegółów

9 Przedmioty

INNE GRAMATURY:

54,60 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


Wykaz skrótów stosowanych w pracy 5
I. WSTĘP 7
1.1. Zmiany zachodzące w składzie ciała z wiekiem 8
1.2. Zmiany zachodzące z wiekiem w składzie różnych typów włókien mięśniowych  8
1.3. Mechanizmy odpowiedzialne za generowanie siły mięśniowej 9
1.4. Mechanizm powstawania relaksacji 10
1.5. Charakterystyka przebiegu relaksacji  11
1.6. Zmiany siły mięśniowej z wiekiem 11
1.7. Ocena szybkości narastania siły i relaksacji 13
1.8. Zmiany w przebiegu narastania siły i relaksacji zachodzące z wiekiem 13
1.9. Długość mięśnia a szybkość narastania siły i relaksacji u osób w różnym wieku  15
1.10. Charakterystyka mięśni o wysokim lub niskim maksymalnym gradiencie narastania siły  16
1.11. Moc mięśniowa i zmiany jej poziomu, zachodzące z wiekiem 18
1.12. Cele pracy  20
1.13. Główne hipotezy badawcze  21
II. OSOBY BADANE  23  
III. METODYKA BADAŃ  27
III.1. Procedury i techniki badawcze zastosowane w I. i II. serii badań 27
III.1.1. Opis stanowiska pomiarowego 27
III.1.2. Sposób przeprowadzenia pomiaru 28
III.1.3. Analiza krzywej siła - czas (F-t)  30
III.1.4. Powtarzalność wyników pomiaru siły w stawie łokciowym 32
III.2. Procedury i techniki badawcze zastosowane w III. serii badań 32
III.2.1. Opis stanowiska pomiarowego  32
III.2.2. Przebieg próby 33
III.3. Zastosowane metody statystyczne 34
IV. WYNIKI  35
IV.1. Seria I: Wpływ wieku badanych mężczyzn na zależność między szybkością narastania siły i relaksacji a długością mięśni zginaczy stawu łokciowego 35
IV.1.1. Charakterystyka somatyczna 35
IV.1.2. Parametry charakteryzujące narastanie siły i relaksację  35
IV.2. Seria II: Wpływ wieku badanych mężczyzn na zależność między szybkością narastania siły i relaksacji a właściwościami kurczliwymi mięśni zginaczy stawu łokciowego 63
IV.2.1. Charakterystyka somatycza 63
IV.2.2. Faza narastania siły 63
IV.2.3. Faza relaksacji  71
IV.3. Seria III: Wpływ wieku badanych mężczyzn na wielkość rozwijanej maksymalnej mocy beztlenowej-fosfagenowej w teście ergometrycznym 74
IV.3.1. Charakterystyka somatyczna 74
IV.3.2. Charakterystyka parametrów wydolności fosfagenowej  74
V. DYSKUSJA 81
V.1. Seria I: Wpływ wieku badanych mężczyzn na zależność między szybkością narastania siły i relaksacji a długością mięśni zginaczy stawu łokciowego 81
V.1.1. Wpływ zmian kąta stawowego na siłę mięśni  81
V.1.2. Wpływ wieku na przebieg narastania siły w różnych kątach 83
V.1.3. Zmiany MVC zachodzące z wiekiem 87
V.1.4. Charakterystyka przebiegu relaksacji 90
V.1.5. Wpływ wieku na przebieg relaksacji 90
V.1.6. Wpływ długości mięśni na przebieg relaksacji u osób w różnym wieku 91
V.2. Seria II: Wpływ wieku badanych mężczyzn na zależność między szybkością narastania siły i relaksacji a właściwościami kurczliwymi mięśni zginaczy stawu łokciowego 94
V.2.1. Przebieg narastania  94
V.2.2. Przebieg relaksacji 97
V.3. Seria III: Wpływ wieku badanych mężczyzn na wielkość rozwijanej maksymalnej mocy beztlenowej-fosfagenowej w teście ergometrycznym 99
V.3.1. Charakterystyka składowych mocy fosfagenowej  100
VI. WNIOSKI  103
PIŚMIENNICTWO  104
SUMMARY  114