Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego 
liczy sobie przeszło sześćdziesiąt lat. W 2017 roku obchodził jubileusz 60 działalności wydawniczej.
Od ukazania się czasopisma "Wychowanie Fizyczne" w roku 1920 - stanowiącego podwalinę dla powstania Wydawnictwa - do roku 1957, kiedy z inicjatywy ówczesnego rektora, prof. dra Michała Ćwirko-Godyckiego, powstaje pierwsze zwarte wydawnictwo uczelniane "Kronika Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu" mija wiele lat. Od tego czasu rozwijające się Wydawnictwo ulega przekształceniom. Poszerzając swoją działalność, bierze udział w procesie rozwoju środowiska naukowego Uczelni i stanowi stymulator procesu dydaktycznego w środowisku młodzieży akademickiej. Dalszy dynamiczny rozwój Wydawnictwa sprawia, że w następnych latach pojawiają się roczniki naukowe, monografie, podręczniki, skrypty i inne publikacje.
Dziś jest to w sumie około tysiąca tytułów opublikowanych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Rocznie ukazuje się około 30 nowych tytułów. Składają się na nie podręczniki i skrypty akademickie, monografie, prace habilitacyjne, materiały konferencyjne i periodyki, m.in: "Kronika" i "Trends in Sport Sciences", który jest czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim.

Główna tematyka prac dotyczy szeroko pojętej kultury fizycznej, obejmującej również problemy związane ze sportem, rehabilitacją i promocją zdrowia oraz turystyką i rekreacją.
Wydawnictwa Akademii prezentowane są na targach książki naukowej co najmniej dwa razy w roku, a ponadto na wystawach krajowych i zagranicznych. Na mapie wydawnictw naukowych Wydawnictwo AWF stanowi prężny ośrodek promujący książkę z zakresu kultury fizycznej.