Anatomia funkcjonalna Tom II. Zobacz większe

Anatomia funkcjonalna. Tom II

P-74

Tytuł: 

Anatomia funkcjonalna. Tom II. Układy: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna

Autor:

Bogusław Marecki

Rok

2014

Więcej szczegółów

468 Przedmioty

30,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


UKŁAD NACZYNIOWY
I. Znaczenie i podział układu naczyniowego 11
II. Część krwionośna układu naczyniowego 12
1. Położenie, kształt i budowa zewnętrzna serca. Osierdzie 12
2. Budowa ścian serca 14
3. Budowa wewnętrzna serca. Zastawki 16
4. Czynność serca. Układ bodźcowo-przewodzący. Unerwienie serca 18
5. Podział i budowa naczyń krwionośnych 20
6. Krążenie małe 21
7. Tętnice krążenia wielkiego 21
A. Aorta wstępująca i łuk aorty. Unaczynienie serca 21
B. Aorta zstępująca. Aorta piersiowa 25
C. Aorta brzuszna 26
8. Żyły krążenia wielkiego 29
A. Układ żyły głównej górnej 29
B. Układ żyły głównej dolnej  30
C. Układ żyły wrotnej 30
D. Żyły kończyn 31
9. Krew  32
III. Część chłonna układu naczyniowego 33
1. Naczynia chłonne 34
A. Budowa naczyń chłonnych 34
B. Przewody i większe pnie chłonne 34
2. Węzły chłonne 36
3. Chłonka 37
IV. Narządy budowy i rozkładu składników morfotycznych krwi i chłonki 37
1. Szpik kostny czerwony 38
2. Narządy chłonne 38
3. Grasica 38
4. ŚIedziona 39  


 UKŁAD ODDECHOWY
I. Znaczenie układu oddechowego 45
ll. Podział układu oddechowego 45
III. Drogi oddechowe 46
1. Drogi oddechowe górne 46
A. Nos zewnętrzny i jama nosowa 46
B. Gardło 50
2. Drogi oddechowe dolne 51
A. Krtań 51
B. Tchawica 55
C. Oskrzela 56
IV. Płuca i opłucna 57
V. Mechanika oddychania 60
VI. Pojemność płuc  61


UKŁAD TRAWIENNY
I. Znaczenie i podział układu trawiennego 65
ll. Budowa ścian przewodu pokarmowego 66
III. Budowa i funkcja przewodu pokarmowego 67
1. Jama ustna 67
A. Przedsionek jamy ustnej 67
B. Jama ustna właściwa 68
C. Zęby  69
D. Język 71
E. Gruczoły ślinowe 72
F. Cieśń gardzieli 73
2. Gardło 73
3. Przełyk 74
4. Żołądek  74
5. Jelito cienkie 76
A. Dwunastni.ca 77
B. Jelito czcze i kręte 78
6. Jelito grube 82
IV. Wielkie gruczoły trawienne 85
1. Trzustka  85
2. Wątroba 86
V. Otrzewna 89


UKŁAD MOCZOWY
I. Znaczenie i podział układu moczowego 93
ll. Budowa i funkcja nerek 93
III. Drogi odprowadzające mocz 98
1. Miedniczka i kielichy nerkowe 98
2. Moczowody 99
3. Pęcherz moczowy 99
4. Cewka moczowa 100
A. Cewka moczowa męska 100
B. Cewka moczowa żeńska 100

UKŁAD PŁCIOWY
I. Znaczenie i podział układu płciowego 105
II. Narządy płciowe męskie 105
1. Jądra 105
2. Najądrza 107
3. Nasieniowody 108
4. Pęcherzyki nasienne 109
5. Gruczoł krokowy 109
6. Gruczoły opuszkowo-cewkowe 109
7. Prącie 110
8. Moszna 111
III. Narządy płciowe żeńskie 112
1. Jajniki 112
2. Jajowody 114
3. Macica 114
4. Pochwa 116
5. Srom niewieści 116

UKŁAD NERWOWY
I. Znaczenie układu nerwowego  121
II. Podział układu nerwowego 121
III. Podział, budowa i funkcja tkanki nerwowej 123
1. Budowa i podział komórek nerwowych 123
2. Czynność komórek nerwowych 125
3. Receptory i efektory 128
4. Łuk odruchowy 130
5. Komórki neurogleju 132
IV. Układ nerwowy ośrodkowy 133
1. Rdzeń kręgowy 133
A. Drogi nerwowe rdzenia kręgowego 135
B. Znaczenie rdzenia kręgowego 142
2. Mózgowie 143
A. Rdzeń przedłużony 144
B. Most 145
C. Móżdżek 146
D. Śródmózgowie 147
E. Międzymózgowie 149
F. Kresomózgowie 152
G. Układ siatkowaty 159
H. Układ limbiczny 159
I. Opony.i płyn mózgowo-rdzeniowy 160
V. Układ nerwowy obwodowy 161
1. Nerwy czaszkowe 161
2. Nerwy rdzeniowe 165
VI. Układ nerwowy autonomiczny 174
1. Część współczulna 175
2. Część przywspółczulna 178


UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY
I. Znaczenie i podział układu wewnątrzwydzielniczego 185
ll. Gruczoły dokrewne właściwe 186
1. Przysadka mózgowa 186
2. Szyszynka 189
3. Gruczoł tarczowy 189
4. Gruczoły przytarczyczne 190
5. Gruczoł nadnerczowy 191
III. Gruczoły dokrewne mieszane 192
1.Grasica 192
2. Część wewnątrzwydzielnicza trzustki 193
3. Gruczoł dokrewny jądra 194
4. Gruczoły dokrewne jajnika 194
 
NARZĄDY ZMYSŁÓW
I. Znaczenie i podział narządów zmysłów  199
II. Narząd wzroku 199
1. Gałka oczna 200
2. Zawartość gałki ocznej 203
A. Soczewka 203
B. Ciało szkliste 204
3. Narządy dodatkowe oka 204
A. Aparat ruchowy 204
B. Aparat ochronny 204
III. Narząd przedsionkowo-ślimakowy 205
1. Ucho zewnętrzne 206
2. Ucho środkowe 207
3. Ucho wewnętrzne 209

POWŁOKA WSPÓLNA
I. Znaczenie i podział powłoki wspólnej  215
II. Skóra 215
1. Naskórek 215
2. Skóra właściwa 216
3. Tkanka podskórna 216
III. Czucie skórne 217
IV. Narządy dodatkowe skóry 219
1. Gruczoły skóry 219
A. Gruczoły łojowe 219
B. Gruczoły potowe 219
C. Gruczoły mleczne 220
2. Paznokcie 220
3. Włosy 221

Bibliografia 223