Ocena kompleksowej fizjoterapii u osób po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi Zobacz większe

Ocena kompleksowej fizjoterapii u osób po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi

M-431

Tytuł:
Ocena kompleksowej fizjoterapii u osób po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi
Autor:
Sławomir Marszałek
Rok wydania
2014

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

48,80 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Spis treści


1. WSTĘP 7
1.1. Epidemiologia nowotworów głowy i szyi 7
1.2. Problemy funkcjonalne obniżające jakość życia chorych z nowotworami głowy i szyi 12
1.3. Współczesny stan wiedzy dotyczący fizjoterapii u chorych po operacjach onkologicznych w rejonie głowy i szyi 19
2. CEL PRACY 28
3. MATERIAt. I METODA BADAŃ 29
3.1. Charakterystyka badanej grupy 29
3.2. Metody oceny i opis postępowania fizjoterapeutycznego 31
3.2.1. Chorzy po całkowitym usunięciu krtani w trakcie leczenia szpitalnego 31
3.2.2. Chorzy po całkowitym usunięciu krtani po zakończonym leczeniu szpitalnym 39
3.2.3. Chorzy po operacjach w obrębie:szyi z zaburzeniami struktury i czynności tkanek miękkich rejonu pola operacyjnego 43
3.2.4. Chorzy po operacjach w obrębie szyi z obrzękami limfatycznymi  52
3.2.5. Chorzy po operacjach w obrębie jamy ustnej i masywu szczękowo-sitowego z zaburzeniami narządu żucia 61
3.2.6. Chorzy po operacjach w rejonie ślinianki przyusznej z porażeniami/niedowładami nerwu twarzowego 67
3.3. Metody statystyczne wykorzystane w pracy 72
4. WYNIKI BADAŃ 74
4.1. Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych po całkowitym usunięciu krtani w trakcie leczenia szpitalnego 74
4.2. Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych po całkowitym usunięciu krtani po zakończonym leczeniu szpitalnym  77
4.3. Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych po operacjach w obrębie szyi z zaburzeniami struktury i czynności tkanek miękkich rejonu pola operacynego  84
4.4. Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych po operacjach w obrębie szyi z obrzękami limfatycznymi 90
4.5. Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych po operacjach w rejonie jamy ustnej i masywu szczękowo-sitowego
z zaburzeniami narządu żucia 92
4.6. Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych po operacjach w rejonie ślinianki przyusznej z porażeniami/
niedowładami nerwu twarzowego 97
5. DYSKUSJA 102
6. WNIOSKI 134
Piśmiennictwo 135
Summary 155