Historia ju-jitsu w Polsce 1904-1939 Zobacz większe

Historia ju-jitsu w Polsce 1904-1939

R-006

Tytuł:

Historia ju-jitsu w Polsce 1904-1939

The history of ju-jitsu in Poland 1904-1939

Opracowanie:

Roman Grzegorz, Marcin Walendowicz

Rok wydania

2008

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

39,90 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


Wstęp 7
Rozdział I: Geneza i dzieje walki wręcz 13
Starożytność
Średniowiecze
Czasy nowożytne
Rozdział II: Historia ju-jitsu w kulturze Japonii 37
Rozdział III: Pojawienie się ju-jitsu poza Japonią 45
Rozdział IV: Tło historyczne początków ju-jitsu w Polsce 57
Rozdział V: Rozwój ju-jitsu w Polsce do wybuchu II wojny światowej 61
Podsumowanie 149
Bibliografia 152
Źródła
Literatura
Wykaz skrótów do ilustracji
 


CONTENTS

Introduction 7
Chapter 1: The origin and history of unarmed combat 13
The antiquity
The middle ages
The modern times
Chapter 2: The history of ju-jitsu in the Japanese culture 37
Chapter 3: The emergence of ju-jitsu outside Japan 45
Chapter 4: The beginning of ju-jitsu in Poland: historical background 57
Chapter 5: The development of ju-jitsu in Poland until the Second World War 61
Recapitulation 149
References 152
Sources
Literature
List of Abbreviations for Ilustrations