Piłka nożna Zobacz większe

Piłka nożna

S-121

Tytuł:

Piłka nożna

Autor:

Jerzy Gołaszewski

Rok wydania

2003

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

31,50 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


Wstęp 10
Objaśnienie znaków, skrótów i nazewnictwa występującego w opisach ćwiczeń 13

ROZDZIAŁ I. METODYKA PIŁKI NOŻNEJ
1. Wprowadzenie 13
2. Metody, zasady, formy, fazy, środki nauczania i trenowania 14
3. Piłka nożna w podstawach programowych wychowania fizycznego 21
4. Struktura, tok lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej 24
5. Osnowy i konspekty zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i lekcji treningowych 29
6. UKS - Uczniowski Klub Sportowy 52

ROZDZIAŁ II. TECHNIKA PIŁKI NOŻNEJ
Temat 1
1.1. Wprowadzenie do zajęć 59
1.2. Wiadomości z zakresu rozwoju piłki nożnej na świecie i w Polsce 59
1.3 Charakterystyka, wartości sportowe i wychowawcze gry 60
1.4. Technika, podział, elementy 61
1.4.1. Uderzenia piłki 63
1.4.2. Przyjęcia piłki 63
1.4.3. Prowadzenie piłki 64
Temat 2
2.1. Ćwiczenia oswajające z piłką 67
2.2. Zabawy i gry w nauczaniu techniki 68
2.3. Systematyka techniki piłki nożnej 72
Temat 3
3.1. Uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy 79
3.1.1. Technika uderzenia 79
3.1.2. Nauczanie uderzenia 80
3.2. Przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy 81
3.2.1. Technika przyjęcia 81
3.2.2. Nauczanie przyjęcia 81
3.3. Przyjęcie piłki podeszwą 81
3.3.1. Technika przyjęcia 81
3.3.2. Nauczanie przyjęcia 82
3.4. Wybrane ćwiczenia doskonalące prowadzenie, przyjęcie i uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy oraz przyjęcie piłki podeszwą 84
Temat 4
4.1. Uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem 85
4.1.1. Technika uderzenia 85
4.1.2. Nauczanie uderzenia 85
4.2. Przyjęcie piłki zewnętrzną częścią stopy 86
4.2.1. Technika przyjęcia 86
4.2.2. Nauczanie przyjęcia 86
4.3. Wybrane ćwiczenia doskonalące prowadzenie i uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem 86
Temat 5
5.1. Uderzenie piłki prostym podbiciem 89
5.1.1. Technika uderzenia 89
5.1.2. Nauczanie uderzenia 89
5.2. Przyjęcie piłki prostym podbiciem 90
5.2.1. Technika przyjęcia 90
5.2.2. Nauczanie przyjęcia 90
5.3. Wybrane ćwiczenia doskonalące poznane elementy techniki 90
Temat 6
6.1. Uderzenie piłki zewnętrznym podbiciem 93
6.1.1. Technika uderzenia 93
6.1.2. Nauczanie uderzenia 94
6.2. Przyjęcie piłki zewnętrznym podbiciem 94
6.2.1. Technika przyjęcia 91
6.2.2. Nauczanie przyjęcia 91
6.3. Przykłady ćwiczeń doskonalących prowadzenie piłki różnymi sposobami 91
Temat 7
7.1. Strzał do bramki 97
7.1.1. Charakterystyka strzałów do bramki 97
7.1.2. Nauczanie strzałów do bramki 97
7.2. Wybrane ćwiczenia stosowane w doskonaleniu strzałów do bramki 98
Temat 8
8.1. Uderzenie piłki głową 103
8.1.1. Technika uderzenia 103
8.1.2. Nauczanie uderzenia 103
8.2. Wybrane ćwiczenia doskonalące strzał do bramki 104
8.3. Przyjęcie piłki klatką piersiową 106
8.3.1. Technika przyjęcia 106
8.3.2. Nauczanie przyjęcia 106
8.4. Przyjęcie piłki udem 106
8.4.1. Technika przyjęcia 106
8.4.2. Nauczanie przyjęcia 107
8.5. Przyjęcie piłki podudziem (goleniami) 107
8.5.1. Technika przyjęcia 107
8.5.2. Nauczanie przyjęcia 107
Temat 9
9.1. Zwody 109
9.1.1. Zwody bez piłki 109
9.1.2. Zwody z piłką 109
9.2. Drybling 111
9.2.1. Technika dryblingu 111
9.2.2. Nauczanie dryblingu 111
9.3. Wybrane ćwiczenia doskonalące strzały do bramki po zwodzie i dryblingu 111
Temat 10
10.1. Gra ciałem 115
10.1.1. Technika gry ciałem 115
10.1.2. Nauczanie gry ciałem 115
10.2. Odbieranie piłki przeciwnikowi 115
10.2.1 Technika odbierania piłki 116
10.2.2. Nauczanie odbierania piłki 116
10.3. Wybrane ćwiczenia doskonalące odbieranie piłki przeciwnikowi 116
Temat 11
11.1. Technika gry bramkarza 121
11.1.1. Technika w bronieniu 121
11.1.2. Technika w atakowaniu 121
11.2. Wrzut z linii bocznej (z autu) 124
11.2.1. Technika wrzutu 124
11.2.2. Nauczanie wrzutu 124
Temat 12
12.1. Zabawy, gry, ćwiczenia kompleksowe w doskonaleniu techniki 126
12.2. Repetytorium z przepisów gry 133
Temat 13
13.1. Sprawdzian praktyczny - próby sprawności specjalnej 135
13.1.1. Uderzenia piłki 135
13.1.2. Żonglerka 136
12.2. Sprawdzian teoretyczny - zagadnienia 136

ROZDZIAŁ III. TAKTYKA PIŁKI NOŻNEJ
Temat 1
1.1. Wprowadzenie do zajęć 137
1.2. Wiadomości z zakresu taktyki piłki nożnej 137
1.3. Taktyka, podział, elementy 138
1.4. Systemy, style, szkoły gry 138
Temat 2
2.1. Strategia piłki nożnej, walka sportowa 145
2.2. Wybór i realizacja taktyki gry, prowadzenie zespołu 146
2.3. Charakterystyka gry w aspekcie walki sportowej 147
2.4. Sposoby analizy walki sportowej 150
Temat 3
3.1. Wprowadzenie 151
3.2. Wybrane ćwiczenia i gry pomocnicze w nauczaniu taktyki 151
Temat 4
4.1. Taktyka atakowania 157
4.2. Atakowanie indywidualne 157
4.3. Atakowanie zespołowe 159
4.4. Formy atakowania zespołowego 160
Temat 5
5.1. Taktyka bronienia 163
5.2. Bronienie indywidualne 163
5.3. Bronienie zespołowe 164
5.4. Rodzaje bronienia zespołowego 164
Temat 6
6.1. Wprowadzenie 167
6.2. Przygotowanie taktyczne i środki treningowe w poszczególnych etapach szkolenia 167
6.2.1. Etap przygotowania wstępnego 167
6.2.2. Etap nauczania podstawowego 168
6.2.3. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności 169
6.2.4. Etap trenowania 170
6.2.5. Etap kształtowania maksymalnych możliwości 171
Temat 7
7.1. Wprowadzenie 173
7.2. Zadania i obowiązki poszczególnych zawodników w najpopularniejszych systemach gry 174
7.2.1. System 1-4-3-3   174
7.2.2. System 1-4-4-2   176
7.2.3. Ustawienie 1-3-5-2  177
Temat 8
8.1. Wprowadzenie 180
8.2. Przygotowanie i prowadzenie jednostki lekcyjnej lub treningowej z minipiłki nożnej w szkole podstawowej 181
8.3. Przygotowanie i prowadzenie jednostki lekcyjnej w gimnazjum lub jednostki treningowej w klubie sportowym 184
8.4. Przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 187
Temat 9
9.1. Sprawdzian praktyczny - próby sprawności specjalnej 190
9.1.1. Uderzenia piłki 190
9.1.2. Żonglerka 191
9.1.3. Test kompleksowy sprawności technicznej 191
9.2. Sprawdzian teoretyczny - zagadnienia 192

ROZDZIAŁ IV. TRENING PIŁKI NOŻNEJ
1. Wprowadzenie
2. Wiadomości z zakresu rozwoju treningu sportowego
2.1. Początki treningu sportowego 194
2.2. Pojęcie, definicje, rodzaje treningu 195
2.3. Początki i rozwój treningu piłki nożnej 196
2.4. Trener w procesie szkolenia 197
3. Etapy szkolenia w piłce nożnej
3.1. Wprowadzenie 199
3.2. Etapy nauczania i trenowania 199
3.3. Zadania w poszczególnych etapach szkolenia 200
4. Struktura treningu sportowego
4.1. Wprowadzenie 203
4.2. Struktura rzeczowa i czasowa treningu 203
4.3. Fazy treningu sportowego 210
4.4. Obciążenia treningowe, zakresy  intensywności 211
5. Planowanie procesu szkoleniowego
5.1. Wprowadzenie 215
5.2. Plany szkoleniowe w piłce nożnej 216
5.3. Przykładowa dokumentacja planowania szkolenia 218
6. Kontrola procesu szkoleniowego
6.1. Wprowadzenie 226
6.2. Testy, próby, sprawdziany kontrolne 227
7. Różne formy rozgrzewek piłkarza
7.1. Wprowadzenie 230
7.2. Rodzaje rozgrzewek 230
7.3. Stretching 231
8. Organizacja i przeprowadzanie zawodów oraz turniejów piłki nożnej
8.1. Regulamin i systemy zawodów 237
8.2. Sędziowanie i protokołowanie zawodów 245
9. Piłka nożna kobiet
9.1. Wiadomości z zakresu rozwoju piłki nożnej kobiet na świecie i w Polsce 249
9.2. Charakterystyka piłki nożnej kobiet w aspekcie anatomiczno-fizjologicznym 251
10. Piłka nożna osób niepełnosprawnych
10.1. Wprowadzenie 255
10.2. Wychowanie fizyczne specjalne 256
10.3. Sport osób niepełnosprawnych 259
10.4. Definicje, klasyfikacje, charakterystyka osób upośledzonych umysłowo 262
10.5. Olimpiady Specjalne 267
10.5.1. Początki i rozwój Olimpiad Specjalnych na świecie i w Polsce 267
10.5.2 Piłka nożna 11-osobowa i 5-osobowa, próby sprawności specjalnej - TOSD i IKS 269
10.6. Pojęcie, efektywność rehabilitacji osób niepełnosprawnych 272
11. Piłka nożna rekreacyjna
11.1. Wprowadzenie 275
11.2. Charakterystyka rekreacji ruchowej i czasu wolnego 276
11.3. Wykorzystanie czasu wolnego 277
11.4. Gry ruchowe, organizacja i przeprowadzanie 278
11.5. Rekreacyjne gry drużynowe w piłkę nożną 280
12. Urazy i obrażenia w piłce nożnej
12.1. Wprowadzenie 290
12.2. Pojęcie, podział, przyczyny 290
12.3 Typowe urazy i obrażenia 291
12.4. Pierwsza pomoc 291
12.5. Środki medyczne 296

ROZDZIAŁ V. PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
1. Wprowadzenie 298
2. Wiadomości z zakresu rozwoju przepisów gry 298
3. Aktualnie obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną 300
4. Przepisy gry obowiązujące w piłce nożnej halowej 313
4.1. Wskazówki organizacyjno-metodyczne 317
5. Przepisy gry w minipiłkę nożną 318
5.1. Wskazówki organizacyjno-metodyczne 320
6. Przepisy gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży 322
6.1. Wprowadzenie 322
6.2. Przepisy gry w piłkę nożną dla orlików 322
6.3. Przepisy gry w piłkę nożną dla trampkarzy młodszych 324
6.4 Przepisy gry w piłkę nożną dla trampkarzy starszych 332
6.5. Przepisy gry w piłkę nożną dla juniorów 333
6.6. Wskazówki organizacyjno-metodyczne 334
7. Przepisy gry w piłkę nożną obowiązujące na Olimpiadach Specjalnych 336
7.1. Przepisy gry w piłkę nożną 11-osobową 336
7.2. Przepisy gry w piłkę nożną 5-osobową 336
8. Przepisy gry obowiązujące w piłce nożnej plażowej 338
9. Sygnalizacja sędziego 341
10. Zmiany w przepisach gry 345