Przewodnik do ćwiczeń z pedagogiki ogólnej i specjalnej. Zakres materiału, program, literatura Zobacz większe

Przewodnik do ćwiczeń z pedagogiki ogólnej i specjalnej. Zakres materiału, program, literatura

S-136

Tytuł:

Przewodnik do ćwiczeń z pedagogiki ogólnej i specjalnej

Zakres materiału, program, literatura

(dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Fizjoterapia)

Autorzy:

Bożena Biniakiewicz, Ewa Koprowiak

Rok wydania

1999

Więcej szczegółów

263 Przedmioty

14,18 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


Wstęp 3
1. Ogólna charakterystyka pedagogiki specjalnej 5
2. Systematyka w pedagogice specjalnej 7
3. Norma i odchylenie od normy. Działalność powiatowego ośrodka edukacji specjalnej 10
4. Integracyjny system kształcenia i wychowania 12
5. Zasady nauczania w dydaktyce ogólnej 14
6. Metody nauczania w dydaktyce ogólnej 16
7. Znaczenie niektórych metod nauczania stosowanych w szkolnictwie specjalnym 18
8. Kontrola i ocena w procesie kształcenia 20
9. Samopoznanie warunkiem samokształcenia i samowychowania 21
10. Elementy procesu nauczania warunkujące skuteczne usprawnianie 24
11. Wykorzystanie technicznych środków nauczania i komputera w rehabilitacji 26
12. Kompensacja braków zewnętrznych i wewnętrznych. Korektura, wzmacnianie, usprawnianie i profilaktyka 29
13. Założenia rehabilitacji kompleksowej inwalidów 31
14. Rewalidacja upośledzonych umysłowo 37
15. Rewalidacja głuchych 41
16. Rewalidacja niewidomych 44
17. Pedagogika terapeutyczna 47
18. Trudności szkolne - niepowodzenia szkolne 49
19. Rewalidacja niedostosowanych społecznie 52
20. Szkolnictwo specjalne w Polsce 54
ANEKS
1. Regulamin dydaktyczny Zakładu Pedagogiki 58
2. Zakres materiału z pedagogiki ogólnej i specjalnej 60
3. Zagadnienia egzaminacyjne 62
4. Piśmiennictwo 64
5. Sekcja "Pedagogów" Studenckiego Koła Naukowego 66
6. Zestaw filmów dostępnych w wideotece zakładowej 67
7. Słownik wybranych terminów 73