Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych Zobacz większe

Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych

O-008

Tytuł:

Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych

Praca zbiorowa pod redakcją:

Aleksandra Stuły

Rok wydania

2005

Więcej szczegółów

56 Przedmioty

105,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


WSTĘP 5
1. ELEMENTY PROCESU TRENINGOWEGO ZAWODNIKA SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W GRZE W PIŁCE NOŻNEJ  7
1.1. Naglak Z.: Założenia dla projektowania programu procesu kształcenia uzdolnionego gracza (podstawowy etap) 9
1.2. Skrypko A., Żurek P.: Wibromechaniczna metoda stymulacji mięśniowej w treningu piłkarzy nożnych 23
1.3. Paluszek K., Becella Ł.: Skuteczność gry [x] w warunkach symulacyjnych i w grze właściwej 29
1.4. Botwina R., KupreI R.: Wykorzystanie sugestii, placebo i wizualizacji w kształtowaniu techniki i wyniku sportowego w piłce nożnej 37
1.5. Jastrzębski Z.: Obciążenia treningowe w piłce nożnej - modyfikacje ich rejestracji 49
1.6. Szutowicz M., Jastrzębski Z.: Obciążenia treningowe a poziom wydolności fizycznej piłkarzy nożnych na etapie ukierunkowanego szkolenia 59

2. CHARAKTERYSTYKA GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 71
2.1. Płaczek J., Stuła A.: Analiza struktury gry klubowych drużyn europejskich w piłce nożnej 73
2.2. Bergier J., Soroka A.: Wielokierunkowa analiza symetrii i asymetrii strzałów kobiecych drużyn piłki nożnej w Mistrzostwach Europy - Anglia 2005 81
2.3. Buraczewski T.: Analiza akcji zakończonych zdobyciem bramki w MŚ 2002 i ME 2004 89
2.4. Stępiński M., Eider J.: Analiza działań obronnych podczas rzutów różnych drużyn "IDEA" ekstraklasy w sezonie 2004/2005 97
2.5. Cych P., Nosal J., Helwich M.: Wykorzystanie sytemu informatycznego na potrzeby planowania działań indywidualnych, grupowych i zespołowych w piłce nożnej 105

3. CZYNNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DYSPOZYCYJNĄ MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA GRACZA 111
3.1. Duda H., Basiaga-Pastemak J.: Wpływ procesów myślowych na sprawność specjalną o zróżnicowanej strukturze ruchowej f u młodych piłkarzy nożnych 113
3.2. Krawczyński M.: Lęk i strategie radzenia sobie ze stresem u zawodników piłki nożnej 119
3.3. Baslaga Pastełnak J., Terlecki Ł.: Sprawność działania zawodników pięcioosobowej piłki nożnej halowej w oparciu o analizę wybranych właściwości psychicznych 125
3.4. Starosta W., Rynkiewicz T.: Pojęcie, struktura i uwarunkowania "czucia piłki" w opinii zaawansowanych piłkarzy nożnych 135
3.5. Wieczorek A., Gołaszewski J.: Pośrednia metoda oceny predyspozycji wytrzymałościowych organizmu halowych piłkarzy nożnych 149
3.6. Łuszczyk M., Jastrzębski Z.: Moc tlenowa piłkarzy nożnych na różnym poziomie sportowym i osób nietrenujących 157
3.7. Duda H., Witkowski Z.: Określenie poziomu wiedzy o przepisach gry w piłkę nożną wśród zawodników o zróżnicowanym zaawansowaniu sportowym 167

4. CZYNNIKI CHARAKTERYZUJĄCE SYTUACYJNĄ MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA GRACZA 175
4.1. Szwarc A.: Gra jeden przeciwko jednemu - próba opisu i klasyfikacji zjawiska na przykładzie gry w piłkę nożną 177
4.2. Paluszek K., Becella Ł.: Gry symulacyjne [x] jako czynnik doboru i selekcji np. piłki nożnej 183
4.3. Witkowski Z., Duda H.: Przydatność "małych gier - testów [x]" w ocenie perspektywiczności piłkarzy nożnych 193
4.4. Szwarc A.: Niezawodność we współdziałaniu a indywidualna sprawność działania gracza - badanie zależności na przykładzie gry w piłkę nożną 201
4.5. Cicirko L., Lewandowski P.: Ocena sprawności specjalnej wysoko kwalifikowanych piłkarzy RKS "FAMEG" Radomsko 207

5. OCENA STANU I PERSPEKTYW ROZWOJU BADAŃ W DZIEDZINIE GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 213
5.1. Ljach W., Witkowski Z.: Stan i kierunki dalszych badań naukowych w piłce nożnej (na przykładzie Polski i Rosji) 215