Pływanie sportowe Zobacz większe

Pływanie sportowe

O-017

Tytuł:

Pływanie sportowe

Podstawy teoretyczne. Sportowa technika pływania. Motoryczność pływaka. Uczenie się i nauczanie pływania. Technologia treningu

Autor:

Edmund Bartkowiak

Rok wydania

2008

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

36,75 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Spis treści


Od autora 9
CZĘŚĆ I
1. Teoretyczne podstawy pływania 12
1.1. Działanie wody na pływaka w bezruchu 13
1.1.1. Pływalność 14
1.2. Działanie wody na ciało pływaka w ruchu 15
1.2.1. Oporność wody 15
1.2.2. Pozycja ciała pływaka a opór wody 16
1.2.3. Opór tarcia 17
1.2.4. Opór wirowy 19
1.3. Napęd u pływaka 19
1.3.1. Z badań nad mechanizmem powstawania siły napędowej 19
1.3.2. Współczynnik siły nośnej 21
1.3.3. Współczynnik oporu 22
1.4. Mechanizm powstawania siły nośnej 23
1.4.1. Prawo Bernoulliego 24
1.4.2. Siła nośna w zależności od kierunku przepływu wody 26
1.4.3. Współczynnik sprawności lokomocyjnej 27
1.4.4. Współczynnik wydajności pływania 29
1.4.5. Zastosowania praktyczne 29
1.5. Trójwymiarowa struktura ruchów pływackich i teoria wirów napędzających 31
1.5.1. Trójwymiarowa struktura ruchów 31
1.5.2. Teoria wirów napędzających 34
2. Sportowa technika pływania 38
2.1. Technika pływania kraulem 41
2.1.1. Ogólny przebieg ruchów napędowych 41
2.1.2. Położenie ciała 43
2.1.3. Kraulowe ruchy ramion 45
2.1.4. Kraulowe ruchy nóg 50
2.1.5. Synchronizacja ruchów 52
2.2. Technika pływania kraulem na grzbiecie 56
2.2.1. Ogólny przebieg ruchów napędowych 56
2.2.2. Położenie ciała grzbiecisty 58
2.2.3. Ruchy ramion 59
2.2.4. Ruchy nóg 63
2.2.5. Synchronizacja ruchów 65
2.3. Technika pływania żabką 67
2.3.1. Ogólny przebieg ruchów napędowych 69
2.3.2. Położenie ciała żabkarza 71
2.3.3. Ruchy ramion 73
2.3.4. Ruchy nóg 76
2.3.5. Synchronizacja ruchów 78
2.4. Technika pływania delfinem 82
2.4.1. Ogólny przebieg ruchów napędowych 82
2.4.2. Położenie ciała delfinisty 85
2.4.3. Ruchy ramion 86
2.4.4. Ruchy nóg i tułowia 91
2.4.5. Synchronizacja ruchów 93
2.5. Starty i nawroty 94
2.5.1. Start i nawrót jako ważne składowe wyścigu pływackiego 94
2.5.2. Skok startowy 97
2.5.3. Start do pływania na grzbiecie 102
2.5.4. Rodzaje nawrotów 103
2.5.5. Nawrót z obrotem przodem w przód (koziołkowy) 105
2.5.6. Współczynnik sprawności nawrotu 108
2.5.7. Nawrót w pływaniu na grzbiecie 109
2.5.8. Nawrót w pływaniu delfinem i żabką 111
2.5.9. Nawroty w pływaniu stylem zmiennym 113
3. Podstawowe elementy współczesnej techniki pływania 117
3.1. Przedłużony pęd 117
3.2. Opływowość kinestetyczna 119
3.3. Czucie wody 119
3.4. Kształtowanie czucia wody 120
3.5. Częstość i długość cyklu ruchowego 122
3.6. Optymalne wielkości częstości i długości kroku pływackiego 124
3.7. Różnice indywidualne 129
3.8. Asymetria ruchów 133
4. Struktura wyścigu pływackiego 134
4.1. Metody obserwacji 134
4.2. Zmiany w technice pływania podczas wyścigu pływackiego 138
4.3. Prognozowanie wyniku 143

CZĘŚĆ II
5. Motoryczność pływaka 146
5.1. Zależność prędkości pływania od czasu trwania wysiłku 146
5.2. Siła 160
5.2.1. Kształtowanie siły 169
5.3. Szybkość 170
5.3.1. Kształtowanie szybkości 171
5.4. Wytrzymałość 175
5.4.1. Kształtowanie wytrzymałości 179

CZĘŚĆ III
6. Nauczanie i uczenie się pływania 182
6.1. Czynniki decydujące o szybkości uczenia się pływania 183
6.1.1. Czucie wody 183
6.1.2. Pływackie uzdolnienia ruchowe 184
6.1.3. Pływalność ciała 185
6.1.4. Lęk przed wodą 186
6.1.5. Metoda nauczania i stopień motywacji 187
6.2. Z badań nad efektami nauczania pływania 189
6.2.1. Wiek i poziom rozwoju fizycznego 192
6.2.2. Szybkość uczenia się pływania w grupie chłopców i dziewcząt 193
6.2.3. Wpływ lęku przed wodą na szybkość uczenia się pływania 195
6.3. Nauczanie pływania sportowego 196
6.3.1. Etapy nauczania 196
6.3.2. Wstępny etap nauczania 133
6.3.3. Wybór pierwszego sposobu pływania 202
6.4. O metodach stosowanych w nauczaniu pływania sportowego 200
6.5. Nauczanie sportowych sposobów pływania 207

CZĘŚĆ IV
Technologia treningu pływackiego 214
7.1. Czynniki determinujące szkolenie pływaków młodocianych 219
7.1.1. Rozwój wyniku sportowego 219
7.1.2. Reakcja organizmu pływaka młodocianego na ćwiczenia 222
7.1.3. Wiek biologiczny jako czynnik decydujący o charakterze pracy treningowej 224
7.1.4. Profil energetyczny wysiłku pływaka 226
7.2. Kategorie wysiłku pływackiego 231
7.3. Metody kształtowania wydolności tlenowej i beztlenowej 235
7.3.1. Trening wytrzymałości regenerującej i podstawowej 237
7.3.2. Trening wytrzymałości progowej 237
7.3.3. Przeciążeniowy trening wytrzymałości 237
7.3.4. Trening szybkości pływania (sprinterski) 238
7.3.5. Trening zwiększający moc metabolizmu beztlenowego 238
7.3.6. Trening siłowy 239
8. Droga do mistrzostwa sportowego w pływaniu 240
8.1. Założenia podstawowe programu 241
8.2. Zakres i natężenie pracy treningowej 242
8.3. Etapy szkoleniowe i ich charakterystyka 247
8.4. Rozmieszczenie składowych obciążenia treningowego w etapach szkoleniowych 249
8.4.1. Procentowy udział ćwiczeń wszechstronnych, ukierunkowanych i specjalistycznych 249
8.4.2. Procentowy udział ćwiczeń na lądzie 250
8.4.3. Procentowy udział ćwiczeń o charakterze tlenowym i beztlenowym 250
9. Charakterystyka I etapu szkolenia - treningu wszechstronnego 253
9.1. Przebieg szkolenia 255
9.2. Dobór i dozowanie środków treningowych 255
10. Charakterystyka II etapu szkolenia - treningu ukierunkowanego 258
10.1. Przebieg szkolenia 260
10.2. Dozowanie obciążeń treningowych 261
11. Charakterystyka III etapu szkolenia - treningu specjalistycznego 264
11.1. Faza pierwsza etapu III 265
11.2. Faza druga etapu III 268
12. Etapowy system selekcji i kontroli procesu treningowego 272
13. Dokumentacja 276
Piśmiennictwo 280
Aneks 285