Pływanie.  Podstawy techniki. Nauczanie Zobacz większe

Pływanie. Podstawy techniki. Nauczanie

O-026

Tytuł:

Pływanie. Podstawy techniki. Nauczanie

Autor:

Ryszard Karpiński

Rok wydania

2009

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

26,99 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


WSTĘP 7
1. ROZWÓJ METOD NAUCZANIA PŁYWANIA 8
1.1. Ewolucja metod nauczania pływania na świecie 8
1.2. Rozwój metod nauczania pływania w Polsce 15
2. WSPÓŁCZESNE METODY NAUCZANIA PŁYWANIA 18
2.1. Metody nauczania oparte na słowie 18
2.2. Metody oparte na pokazie 18
2.3. Metody oparte na działaniu praktycznym uczniów 20
2.4. Metody nauczania częściami i w całości 21
3. ZASADY NAUCZANIA PŁYWANIA 24
4. ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA 27
4.1. Miejsce do zajęć i jego wyposażenie 27
4.2. Temperatura wody i powietrza 30
4.3. Umiejętności dydaktyczne prowadzących zajęcia 31
4.4. Przybory pomocnicze 33
4.5. Organizacja lekcji 34
4.6. Formy organizacji grupy 48
4.7. Wybór pierwszych technik pływania 54
4.8. Przypadki trudne w nauczaniu pływania 55
5. ETAPY NAUCZANIA PŁYWANIA 60
6. PIERWSZY ETAP NAUCZANIA PŁYWANIA 62
6.1. Zadania I etapu nauczania pływania 64
6.2. Program kursu nauczania pływania podstawowego 65
6.3. I Faza nauczania pływania (lekcja 1-8) 74
6.3.1. Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym 74
6.3.2. Zanurzanie głowy do wody 77
6.3.3. Nauka otwierania oczu pod wodą 83
6.3.4. Opanowanie oddychania w wodzie 87
6.3.5. Nauczanie leżenia na piersiach i grzbiecie 94
6.3.6. Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie 100
6.3.7. Proste skoki na nogi 105
6.4. II Faza nauczania pływania (lekcja 9-14) 109
6.4.1. Nauczanie ruchów nóg do kraula na grzbiecie 109
6.4.2. Nauczanie ruchów nóg do kraula na piersiach 114
6.4.3. Nauczanie ruchów ramion do kraula na grzbiecie 118
6.4.4. Nauczanie ruchów ramion do kraula na piersiach 121
6.4.5. Skoki do wody głębokiej 123
6.5. III Faza nauczania pływania (lekcja 15-20) 126
6.5.1. Koordynacja ruchów ramion i nóg w kraulu na grzbiecie 127
6.5.2. Koordynacja ruchów ramion i nóg do kraula na piersiach 128
6.5.3. Opanowanie wślizgów do wody, prostych skoków na głowę oraz elementów nurkowania 129
6.5.4. Sprawdziany 134
7. II ETAP NAUCZANIA PŁYWANIA - UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE, TECHNIK SPORTOWYCH 136
7.1. Kraul na grzbiecie 136
7.1.1. Ewolucja techniki 136
7.1.2. Współczesna technika pływania kraulem na grzbiecie 137
7.1.3. Zestawienie ćwiczeń do nauczania kraula na grzbiecie 141
7.1.3.1. Ruchy nóg 141
7.1.3.2. Najczęściej występujące błędy w ruchach nóg i ich eliminowanie 142
7.1.3.3. Ćwiczenia ruchów ramion 144
7.1.3.4. Błędy w ruchach ramion i ich eliminowanie 144
7.1.3.5. Nauczanie koordynacji ruchów ramion, nóg i oddychania 146
7.1.3.6. Błędy występujące w pływaniu kraulem na grzbiecie (pełna koordynacja) 147
7.2. Kraul na piersiach 147
7.2.1. Ewolucja techniki 147
7.2.2. Współczesna technika pływania kraulem na piersiach 150
7.2.3. Zestawienie ćwiczeń do nauczania kraula na piersiach 153
7.2.3.1. Ruchy nóg 154
7.2.3.2. Błędy występujące w ruchach nóg i ich eliminowanie 155
7.2.3.3. Ruchy ramion 156
7.2.3.4. Najczęściej występujące błędy w ruchach ramion i ich eliminowanie 157
7.2.3.5. Nauczanie koordynacji pracy ramion, nóg i oddychania 159
7.2.3.6. Błędy występujące w kraulu na piersiach (pełna koordynacja) i ich eliminowanie 160
7.3. Styl klasyczny (żabka na piersiach) 160
7.3.1. Ewolucja techniki 160
7.3.2. Współczesna technika pływania żabką 164
7.3.3. Zestawienie ćwiczeń do nauczania żabki na piersiach (stylu klasycznego) 168
7.3.3.1. Ruchy nóg 168
7.3.3.2. Błędy w pracy nóg i sposoby ich eliminowania 170
7.3.3.3. Ćwiczenia ruchów ramion 171
7.3.3.4. Błędy w pracy ramion i sposoby ich eliminowania 172
7.3.3.5. Nauczanie koordynacji ruchów ramion, nóg i oddychania 173
7.3.3.6. Błędy występujące w stylu klasycznym (pełna koordynacja) i ich eliminowanie 174
7.4. Delfin 175
7.4.1. Ewolucja techniki 175
7.4.3. Zestawienie ćwiczeń do nauczania pływania stylem motylkowym ("delfinem") 180
7.4.3.1. Ruchy nóg 180
7.4.3.2. Najczęściej występujące błędy w pracy nóg i ich eliminowanie 182
7.4.3.3. Ruchy ramion 182
7.4.3.4. Błędy w pracy ramion i ich eliminowanie 184
7.4.3.5. Nauczanie koordynacji ruchów ramion, nóg i oddychania 185
7.4.3.6. Błędy występujące wpływaniu delfinem (pełna koordynacja) i ich eliminowanie 186
7.5. Skok startowy 187
7.5.1. Technika 187
7.5.2. Nauczanie skoku startowego 188
7.5.2.1. Skok startowy ze słupka 189
7.5.2.2. Błędy występujące w skoku startowym i ich eliminowanie 190
7.5.2.3. Nauczanie startu z wody (kraul na grzbiecie) 191
7.5.2.4. Błędy występujące podczas startu z wody i ich eliminowanie 192
7.6. Nawroty 193
7.6.1. Technika wykonania nawrotów koziołkowych (obrót przodem w przód) 194
7.6.2. Technika wykonywania nawrotów zwykłych 194
7.6.3. Nauczanie nawrotów 196
7.6.3.1. Nauczanie nawrotu "koziołkowego" do kraula na grzbiecie 196
7.6.3.2. Błędy występujące podczas nawrotu koziołkowego do stylu grzbietowego i ich eliminowanie 198
7.6.3.3. Nauczanie nawrotu koziołkowego do kraula na piersiach 199
7.6.3.4. Błędy występujące podczas nawrotu do kraula na piersiach i ich eliminowanie 201
7.6.3.5. Nauczanie nawrotu do stylu klasycznego 201
7.6.3.6. Błędy występujące podczas nawrotu do stylu klasycznego i ich eliminowanie 203
7.6.3.7. Nauczanie nawrotu do delfina 204
7.6.3.8. Błędy występujące podczas nawrotu do delfina i sposoby ich eliminowania 207
8. WYBRANE PRZEPISY PŁYWANIA I ORGANIZACJA ZAWODÓW 209
8.1. Sędziowie 209
8.1.1. Sędzia główny 210
8.1.2. Sędziowie stylu 210
8.1.3. Starter 211
8.1.4. Kierownik wyścigów 211
8.1.5. Kierownik inspektorów nawrotów 211
8.1.6. Inspektorzy nawrotów 211
8.1.7. Kierownik mierzący czas 212
8.1.8. Mierzący czas 212
8.1.9. Kierownik sędziów celowniczych 212
8.1.10. Sędziowie celowniczy 213
8.1.11. Sekretariat 213
8.2. Pomiar czasu 213
8.3. Konkurencje w pływaniu sportowym 214
8.3.1. Rekordy świata 214
8.3.2. Dystanse olimpijskie 214
8.3.3. Rozstawienie zawodników 215
8.3.3.1. Eliminacje 215
8.3.3.2. Finały 216
8.4. Budowa i wymiary pływalni 216
8.5. Organizacja zawodów na szczeblu podstawowym 218
LITERATURA 221