Pół wieku gorzowskiego ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (1971-2021) Zobacz większe

Pół wieku gorzowskiego ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (1971-2021)

M-456

Tytuł:
Pół wieku gorzowskiego ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (1971-2021)
Autor:
Tomasz Jurek, Dorota Pilecka
Rok wydania
2021

Więcej szczegółów

156 Przedmioty

INNE GRAMATURY:

50,00 zł brutto

50,00 zł za szt

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Spis Treści:

Wstęp............................................................................................................... 5
Rozdział i. Organizacja gorzowskiego ośrodka Akademii
Wychowania Fizycznego............................................................................... 9
1. Geneza placówki Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie................. 9
2. Trudne początki nowej uczelni w formule Filii (1971-1984)........................... 18
3. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego (1984-1993)......................... 39
4. Instytut Wychowania Fizycznego (1993-2003)............................................... 53
5. Powrót do struktury Wydziału i Filii (2003-2021)........................................... 65
Rozdział ii. Proces dydaktyczny w zamiejscowej placówce...................... 94
1. Kadra akademicka.......................................................................................... 94
2. Kierunki, specjalności i formy studiów........................................................... 107
3. Studia podyplomowe i inne formy kształcenia............................................... 124
Rozdział iii. Działalność naukowa............................................................... 129
1. Dekady badań naukowych – dziedziny i zespoły badawcze........................... 129
2. Gorzowscy naukowcy na forum międzynarodowym...................................... 146
3. Uprawnienia do doktoryzowania (2005-2019)............................................... 150
4. Centralne Laboratorium Badawcze................................................................ 160
5. Biblioteka – naukowe i dydaktyczne centrum wiedzy.................................... 165
Rozdział iv. Życie studenckie......................................................................... 168
1. Studencki ruch kulturalny............................................................................... 168
2. Młodzieżowe organizacje studenckie............................................................. 177
3. Niezależne Zrzeszenie Studentów.................................................................. 185
4. Samorząd studencki....................................................................................... 191
5. Inne przejawy aktywności studentów............................................................ 204
6. Rozwój sportu – Klub Sportowy AZS AWF...................................................... 212
Zakończenie.................................................................................................... 253
Wykaz skrótów.............................................................................................. 258
Aneks. Wykaz absolwentów......................................................................... 261
Spis treści
Bibliografia.................................................................................................... 325
Indeks osób..................................................................................................... 334
Spis fotografii................................................................................................ 350
Summary......................................................................................................... 355