Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego do tłoczenia implantacyjnego tytanu Zobacz większe

Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego do tłoczenia implantacyjnego tytanu

M-353

Tytuł:

Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego do tłoczenia implantacyjnego tytanu

Autor:

Zdzisław Kołaczkowski

Rok wydania

2003

Więcej szczegółów

31 Przedmioty

38,85 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


1. Wstęp 5
2. Cel, tezy i zakres pracy 11
3. Siły elektrodynamiczne działające na kształtowane magnetycznie materiały przewodzące 15
3.1. Siły w układach elektromagnetycznych i metody ich wyznaczania 15
3.2. Siły występujące podczas kształtowania impulsowym polem magnetycznym tulei i walców 28
4. Prąd płynący w uzwojeniu głowicy podczas tłoczenia tulei w obecności cylindrycznego, przewodzącego koncentratora pola magnetycznego 32
4.1. Charakterystyka wybranych materiałów i badanego układu 32
4.2. Stanowisko badawcze i układ pomiarowy 34
4.3. Zakres i metoda pomiarów 41
4.4. Wyniki badań 43
5. Rozkład pola magnetycznego w układzie tuleja-cylindryczny koncentrator pola 48
5.1. Zakres i metoda eksperymentu 48
5.2. Wyniki pomiarów 52
5.3. Metoda obliczania rozkładu pola magnetycznego w układzie tuleja - cylindryczny przewodzący koncentrator pola 58
5.4. Wyniki badań eksperymentalno-obliczeniowych 70
6. Siły elektrodynamiczne w kształtowanej magnetycznie tytanowej tulei - wpływ konduktywności cylindrycznego koncentratora pola 79
6.1. Zakres i metody obliczeń i eksperymentu 79  
6.2. Wyniki i analiza 80
7. Kształtowanie walców z tytanu implantacyjnego przy wykorzystaniu głowic eksplodujących  107  
7.1. Cel, zakres i metoda badań  107
7.2. Wyniki i wnioski 113
8. Podsumowanie, wnioski i uwagi końcowe 121
Bibliografia 127