Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej Zobacz większe

Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej

M-356

Tytuł:

Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej

Autor:

Wojciech Lipoński

Rok wydania

2004

Więcej szczegółów

99 Przedmioty

28,88 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI

WSTĘP: ZIGNOROWANE DZIEDZICTWO 5
ETNOLOGIA I SPORT 21
ETNOLOGIA CZY ETNOGRAFIA? 21
ETNOLOGIA A ANTROPOLOGIA KULTURY  26
ETYMOLOGIA I ETNOLOGICZNE ROZUMIENIE SPORTU 27
PRÓBA DEFINICJI ETNOLOGII SPORTU  34
"DEFICYTOWA DZIEDZINA ETNOLOGII"  35
SPORT A NAUKI HUMANISTYCZNE 40
ZANIEDBANA DZIEDZINA 40
FILOLOGIA NIE DOCENIA SPORTU 41
HISTORIA A ETNOLOGIA 44
SPÓR O SPORTY TRADYCYJNE I "INDUSTRIALNE" 50
ZARYS HISTORII BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH I ETNOLOGICZNYCH DOTYCZĄCYCH SPORTU 58
CELE I TECHNIKI BADAŃ ETNOLOGICZNYCH SPORTU 66
CELE  66
TECHNIKA BADAŃ I POZYSKIWANIE INFORMACJI 67 
Sporządzanie opisu etnograficznego i typologia sportów tradycyjnych 68
Badania terenowe 72
Badania uczestniczące i ukryte 73
Rekonstrukcja jako metoda badawcza w etnologii sportu  78
Informator w badaniach etnologicznych  80
Źródła pisane  82
Źródła ikonograficzne 89
Zabytki kultury materialnej 93
Źródła muzykologiczne i choreograficzne 94
OKREŚLANIE CHARAKTERU KULTUROWEGO GIER, ICH INTERPRETACJA I ANALIZA 95
OSOBOWOŚĆ ETNOLOGA SPORTU 96
ROCHWIST, CZOROMAJ I GRELE - CHARAKTER SPORTÓW I GIER STAROPOLSKICH 98
WYCHOWANIE RYCERSKIE I TURNIEJE 98
SZLACHECKIE WYCHOWANIE W DOMU I SZKOLE 105
POLOWANIA 108
WYŚCIGI I ZABAWY KONNE 110  
ZAWODY ŁUCZNICZE 113
Strzelania szlacheckie  113
Mieszczańskie bractwa kurkowe  115
KULIGI I SZLICHTADY  117
GRY PIŁKARSKIE  120
ODMIANY ŚLEPEJ BABKI 122
LUDOWE FORMY WSPÓŁZAWODNICTWA CIELESNEGO 123
Sporty i gry oparte na czynnościach pracy 123
Formy siłowania się i pokazy zręczności  125
Gry bieżne i strategiczne  127
Skoki 129
Gry wybijakowe i rzutne  130
Zabawy ćwiczące orientację i refleks  134
Gry manipulacyjne 135
Popisy festynowo-akrobatyczne  136
WYSZYDZONY PALANT  138
BOKS CZY ZAPASY PO STAROPOLSKU? 148
NAJSTARSZE STAROPOLSKIE OPISY WALK WRĘCZ 148
MIĘDZY FAKTAMI A LEGENDĄ  149
DWA KNOCK-OUTY  153
RELIGIA, TRADYCJA, RYTUAŁ 59  
SPORT A TOŻSAMOŚĆ ETNICZNA I REGIONALNA - NACJONALIZM I FOLKLOR TRYBUN 182
"SĘDZIA, KANARKI DOIĆ!" CZYLI O ORYGINALNOŚCI JĘZYKA SPORTU  198
LINGWISTYKA WOBEC SPORTU 198
TRADYCJE JĘZYKA SPORTU 209
NAJSTARSZE POLSKIE SŁOWNICTWO SPORTOWE 211
ERA WPŁYWÓW ANGIELSKICH 214
JĘZYK MEDIÓW  216
LEKSYKOGRAFIA SPORTU  219
SPORT A TEORIE ZABAWY  224
ZAKOŃCZENIE: GRY TRADYCYJNE - ZWAPNIAŁY TRUP CZY SZANSA SPORTU?  239
SŁOWNIK TRADYCYJNYCH SPORTÓW I GIER RUCHOWYCH POLSKICH  243
BIBLIOGRAFIA 280