Od sobótki do piłki nożnej polskiej...  Polskie tradycyjne zabawy i gry w koncepcji wychowania fizycznego... Zobacz większe

Od sobótki do piłki nożnej polskiej... Polskie tradycyjne zabawy i gry w koncepcji wychowania fizycznego...

M-384

Tytuł:

Od sobótki do piłki nożnej polskiej...

Polskie tradycyjne zabawy i gry w koncepcji wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego

Autor:

Małgorzata Bronikowska

Rok wydania

2008 

Więcej szczegółów

152 Przedmioty

30,45 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


WSTĘP 7
1. MIĘDZY HlSTORlĄ, ETNOGRAFIĄ I TEORIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - METODOLOGIA BADAŃ 21
2. NIEZREALIZOWANA WIZJA - EUGENIUSZ PIASECKI WOBEC TRADYCYJNYCH POLSKICH ZABAW I GIER RUCHOWYCH  31
2.1. Okres lwowsko-krakowski (1872-1915) 34
2.2. Okres kijowski (1915-1918)  41
2.3. Okres zakopiańsko-krakowski (1918-1919)  43
2.4. Okres poznański (1919-1947)  44
3. EWOLUCJA MYŚLI NAUKOWEJ ZWIĄZANEJ Z ZAGADNIENIEM ZABAW I GIER RUCHOWYCH - Z WYEKSPONOWANIEM I ANALIZĄ POGLĄDÓW EUGENIUSZA PIASECKIECO  57
4. "SZAFA PIASECKIEGO"  83
4.1. Zabawy samorodne  84
4.1.1. Zajączki 85
4.1.2. Łapanka  88
4.2. Zabawy przekształcone  90
4.2.1. Sobótka  90
4.2.2. Mak 93
4.2.3. Jawor  96
4.3. Zabawy/gry naśladowcze 99
4.3.1. Plinie 99
4.3.2. Palant 101
4.4. Zabawy wykorzystujące ilustrację ruchową 108
4.4.1. Ojciec Wirgiliusz 109
4.4.2. Wilk i gąski 111
4.5. Gry drużynowe 114
4.5.1. Pięstówka 114
4.5.2. Kiczka 116
4.5.3. Kręgle polskie 119
4.5.4. Piłka nożna polska  120  
5. METODYCZNE INSPIRACJE DO REALIZACJI OMÓWIONYCH ZABAW I GIER 125
5.1. Staropolskie zabawy we współczesnej szkole 126
5.1.1. Propozycja zastosowania zabawy zajączki 126
5.1.2. Zastosowanie zabawy łapanka (w różnych odmianach) 126
5.1.3. Sobótka jako forma aktywności ruchowej na zajęciach wychowania fizycznego 129
5.1.4. Mak jako propozycja zabawy wyzwalającej ruchową ekspresję twórczą 130
5.1.5. Przykład wykorzystania zabawy jawor 131
5.1.6. Przykład wykorzystania zabawy ojciec Wirgiliusz we współczesnej szkole jako krótkie wprowadzenie do starożytnej historii Rzymu 132
5.1.7. Propozycja zabawy wilk i gąski 133
5.2. Staropolskie gry we współczesnej szkole 134
5.2.1. Propozycja gry pięstówka 134
5.2.2. Propozycja zmodyfikowania gry plinie 135
5.2.3. Propozycja gry kiczka 136
5.2.4. Gra w palanta 137
5.2.5. Propozycja gry w kręgle polskie 138
5.2.6. Propozycja gry w piłkę nożną polską 40
6. DZIEDZICTWO EUGENIUSZA PIASECKIEGO - MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY REALIZACJI 142
BIBLIOGRAFIA 160
STRESZCZENIE 170
SUMMARY 173