Stymulacja polisensoryczna w nauczaniu i doskonaleniu techniki gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży Zobacz większe

Stymulacja polisensoryczna w nauczaniu i doskonaleniu techniki gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży

M-405

Tytuł:

Stymulacja polisensoryczna w nauczaniu i doskonaleniu techniki gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży

Autor

Włodzimierz Stronczyński:

Rok wydania

2013

Więcej szczegółów

31 Przedmioty

60,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Spis treści


Wstęp 5
1. Pojęcie koordynacji ruchowej 10
2. Koordynacyjne zdolności motoryczne 20
2.1. Klasyfikacja koordynacyjnych zdolności motorycznych 20
2.2. Znaczenie koordynacyjnych zdolności motorycznych w grze w piłkę nożną 25
2.3. Zmienność poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych w ontogenezie 29
3. Czucie ciała 31
4. Czucie ruchu 35
5. Specyficzne wrażenia kinestetyczne 41
6. Dokładna technika jako funkcja oddziaływania kinestezji 54
7. Metodologiczne założenia badań własnych 58
7.1. Problem i cel badań 58
7.2. Pytania i hipotezy 59
7.3. Metody i procedura badań 60
7.3.1. Wprowadzenie 60
7.3.2. Badanie poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych 60
7.3.3. Badanie poziomu kondycyjnych zdolności motorycznych 63
7.3.4. Badanie poziomu umiejętności technicznych 65
7.3.5. Rzetelność zastosowanych testów 69
7.3.6. Procedura badań 72
7.4. Charakterystyka treści i obciążeń treningowych 73
7.5. Badane osoby 75
7.6. Kierunki analiz statystycznych 76
8. Wyniki badań 76
8.1. Zmienność poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych w rocznym cyklu treningowym piłkarzy nożnych grupy eksperymentalnej i kontrolnej 76
8.2. Zmienność poziomu kondycyjnych zdolności motorycznych w rocznym cyklu treningowym piłkarzy nożnych grupy eksperymentalnej i kontrolnej 98
8.3. Zmienność poziomu umiejętności technicznych w rocznym cyklu treningowym piłkarzy nożnych grupy eksperymentalnej i kontrolnej 113
8.4. Zmiany poziomu zdolności motorycznych i umiejętności technicznych w rocznym cyklu treningowym w zależności od stosowanego programu szkolenia 136
9. Dyskusja 141
10. Wnioski 153
Piśmiennictwo 155
Aneks 169
Summary 249