Anatomia funkcjonalna. Tom I Układ ruchu Zobacz większe

Anatomia funkcjonalna. Tom I. Układ ruchu

P-73

Tytuł:

Anatomia funkcjonalna. Tom I. Układ ruchu

Autor:

Bogusław Marecki

Rok

2014

Więcej szczegółów

199 Przedmioty

INNE GRAMATURY:

30,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


Przedmowa 7
Układ ruchu
I. Definicja, znaczenie i podział przedmiotu 11
II. Podział układu ruchu 13
III. Wiadomości wstępne 15
1. Wiadomości ogólne o kościach 15
A. Ogólna budowa kości  15
B. Rozwój i wzrastanie kości 18
C. Kształt kości  21
D. Właściwości biologiczne i fizyczne kości 22
2. Połączenia kości  23
A. Rozwój połączeń kostnych 24
B. Podział i budowa połączeń ścisłych 25
C. Budowa i podział stawów  26
3. Nazewnictwo ruchów w stawach 32
4. Wiadomości ogólne o mięśniach 37
A. Budowa tkanki mięśniowej poprzecznie-prążkowanej szkieletowej 38
B. Skład i kształt mięśni  40
C. Rozwój i wzrastanie mięśni szkieletowych 44
D. Narządy pomocnicze mięśni 46
E. Właściwości biologiczne i fizyczne mięśni 47
F. Mechanika mięśni 51
G. Nazwy mięśni 57
5. Ogólna budowa i podział ciała ludzkiego 57
A. Okolice ciała ludzkiego 58
B. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego 60
IV. Kończyna górna 62
1. Zespół funkcjonalny obręczy kończyny górnej 62
A. Obojczyk (clavicula) 63
B. Łopatka (scapula)  63
C. Stawy obręczy kończyny górnej 64
D. Mięśnie działające na obręcz kończyny górnej 66
E. Zestawienie ruchów oraz wykonujących je mięśni w stawach obręczy kończyny górnej 70
2. Zespół funkcjonalny stawu ramiennego 70
A. Kość ramienna (humerus) 70
B. Staw ramienny (articulatio humeri) 72
C. Mięśnie działające na staw ramienny 75
D. Zestawienie ruchów oraz wykonujących je mięśni w stawie ramiennym 81
3. Zespół funkcjonalny stawu łokciowego 82
A. Kość łokciowa (ulna) 82
B. Kość promieniowa (radius) 83
C. Staw łokciowy (articulatio cubiti) 83
D. Mięśnie działające na staw łokciowy 85
E. Zestawienie ruchów oraz wykonujących je mięśni w stawie łokciowym 88
4. Połączenia kości przedramienia 88
A. Stawy przedramienia  88
B. Mięśnie działające na stawy promieniowo-łokciowe  90
C. Zestawienie ruchów oraz wykonujących je mięśni w stawach promieniowo-łokciowym bliższym i dalszym  92
5. Ukształtowanie ręki  93
6. Zespół funkcjonalny stawów bliższych ręki  94
A. Kości ręki (ossa manus)  94
B. Stawy bliższe ręki  96
C. Mięśnie działające na stawy bliższe ręki 98
D. Zestawienie ruchów w stawach bliższych ręki oraz wykonujących je mięśni  105
7. Zespół funkcjonalny stawów dalszych ręki 105
A. Stawy dalsze ręki 105
B. Mięśnie działające na stawy dalsze ręki 108
C. Mięśnie działające na stawy palców od II do V 108
D. Zestawienie ruchów w stawach palców od II do V oraz wykonujących je mięśni  112
E. Mięśnie działające na stawy kciuka 113
F. Zestawienie ruchów w stawach kciuka oraz wykonujących je mięśni 115
8. Troczki i pochewki ścięgien ręki 115
V. Kończyna dolna 118
l. Zespół funkcjonalny obręczy kończyny dolnej i stawu biodrowego 118
A. Kość miedniczna (os coxae) 119
B. Połączenia obręczy kończyny dolnej 120
C. Miednica jako całość 123
D. Połączenie wolnej kończyny dolnej z obręczą miedniczną 125
E. Staw biodrowy (articulatio coxae) 126
F. Mięśnie działające na staw biodrowy 130
G. Zestawienie ruchów w stawie biodrowym oraz wykonujących je mięśni 139
2. Zespół funkcjonalny stawu kolanowego 140
A. Kość piszczelowa (tibia) oraz rzepka (patella) 140
B. Staw kolanowy (articulatio genus) 142
C. Mięśnie działające na staw kolanowy 147
D. Zestawienie ruchów w stawie kolanowym oraz wykonujących je mięśni 152
3. Połączenia kości goleni (podudzia) 152
A. Strzałka (fibula) 152
B. Połączenia piszczelowo-strzałkowe 153
4. Zespół funkcjonalny stawów bliższych stopy 154
A. Kości stopy 154
B. Stawy bliższe stopy 156
C. Mięśnie działające na stawy bliższe stopy 158
D. Zestawienie ruchów w stawach bliższych stopy oraz wykonujących je mięśni 165
5. Zespół funkcjonalny stawów dalszych stopy 166
A. Stawy dalsze stopy 166
B. Mięśnie działające na stawy dalsze stopy 167
C. Zestawienie ruchów w stawach dalszych stopy oraz wykonujących je mięśni 171
6. Architektura stopy 171
7. Troczki i pochewki ścięgien stopy 174
VI. Tułów 176
1. Zespół funkcjonalny kręgosłupa 176
A. Charakterystyka budowy kręgu 176
B. Różnice w budowie kręgów 177
C. Połączenia międzykręgowe kręgosłupa 183
D. Połączenie kręgosłupa z głową 184
E. Ogólna charakterystyka kręgosłupa 186
F. Mięśnie działające na kręgosłup oraz stawy głowy 189
G. Zestawienie ruchów w stawach głowy i kręgosłupa oraz wykonujących je mięśni 199
2. Zespół funkcjonalny klatki piersiowej 200
A. Żebra (costae) 200
B. Mostek (sternum) 202
C. Stawy żebrowo-kręgowe (articulationes costovertebrales) 203
D. Połączenia żeber z mostkiem 204
E. Ogólna charakterystyka klatki piersiowej  205
F. Mięśnie oddechowe 207
G. Działanie mięśni oddechowych 217
H. Tłocznia brzuszna  219
I. Zestawienie ruchów oddechowych oraz wykonujących je mięśni 219
VII. Głowa 220
1. Kości czaszki 220
A. Ogólna budowa czaszki 222
B. Połączenia kości czaszki 226
2. Zespół funkcjonalny stawu skroniowo-żuchwowego 227
A. Żuchwa (mandibula) 228
B. Staw skroniowo-żuchwowy (articulatio temporomandibularis) 228
C. Mięśnie działające na staw skroniowo-żuchwowy 229
D. Zestawienie ruchów w stawie skroniowo-żuchwowym oraz wykonujących je mięśni 231
3. Mięśnie wyrazowe (mimiczne) 231  
Bibliografia 234