Uwarunkowania aktywności żeglarskiej Zobacz większe

Uwarunkowania aktywności żeglarskiej

M-347

Tytuł:

Uwarunkowania aktywności żeglarskiej

Autor:

Marek Nowacki

Rok wydania

2002

Więcej szczegółów

27 Przedmioty

24,15 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE 5
1. PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY 7
1.1. Żeglarstwo i jego miejsce w kulturze fizycznej 7
1.2. Typologia żeglarzy 16
1.3. Uwarunkowania aktywności żeglarskiej 24
1.4. Aktywność fizyczna w czasie wolnym i jej uwarunkowania  26
1.5. Modele uwarunkowań aktywności w czasie wolnym 32
1.6. Podsumowanie 42
2. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 44
2.1. Cel pracy 44
2.2. Problem główny i problemy szczegółowe 44
2.3. Hipotezy 44
2.4. Zmienne i wskaźniki 46
2.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 51
2.6. Organizacja i przebieg badań  59
3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 61
3.1. Charakterystyka badanych osób 61
3.2. Czynniki inicjacji żeglarskiej  64
3.3. Subiektywne normy  69
3.4. Preferencje w czasie wolnym 70
3.5. Percepcja predyspozycji żeglarskich 72
3.6. Percepcja ryzyka 73
3.7. Preferencje środowiskowe 75
3.8. Sposób organizacji rejsów  79
3.9. Zaangażowanie 82
3.10. Aktywność kulturalna  84
3.11. Aktywność żeglarska 86
3.12. Motywacja 87
3.13. Bariery 96
3.14. Testowanie modelu aktywności żeglarskiej 103
4. DYSKUSJA 110
5. PODSUMOWANIE BADAŃ I WNIOSKI 121
ANEKS 123
BIBLIOGRAFIA 127