Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego Zobacz większe

Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego

M-352

Tytuł:

Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego

Autor:

Andrzej Krawański

Rok wydania

2003

Więcej szczegółów

158 Przedmioty

INNE GRAMATURY:

49,35 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Spis treści


WPROWADZENIE - kontrowersje wokół tematu 7
1. WSPÓŁCZESNA DOKTRYNA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I JEJ PARADYGMAT "WYCHOWANIE NA RZECZ DBAŁOŚCI O CIAŁO" 15
1.1. Kategoria: dbałość o ciało na gruncie kultury fizycznej 28
1.2. Konteksty ciała z kulturą  37
2. ZDROWIE CZŁOWIEKA W DOTYCHCZASOWYCH KONCEPCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  46
2.1. Pojmowanie zdrowia w naturalistycznym i humanistycznym podejściu wobec wychowania fizycznego 48
2.2. Rekonstrukcja koncepcji wychowania fizycznego i zdrowotnego Macieja Demela 53
2.3. Propozycja systemu kultury zdrowołtnej i fizycznej Zygmunta Jaworskiego  63
2.4. Kulturalizacja zdrowotna w pedagogice wartości ciała Andrzeja Pawłuckiego 70
2.5. Podsumowanie 75
3. STRATEGIA KSZTAŁCENIA OGOLNEGO MENiS  79
3.1. Wychowanie fizyczne na tle procesu transformacji kształcenia ogólnego MENiS 82
3.2. Koncepcja wychowania fizycznego zintegrowanego z edukacją zdrowotną  99
4. WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ 111
4.1. Społeczna edukacja zdrowotna; pojęcie oraz geneza 113
4.2. Propedeutyka pedagogiki zdrowia (rekonstrukcja hermeneutyczna teorii wychowania antyautorytarnego) 131
4.3. Podsumowanie 160
5. WYZWANIA CIAŁA I ZDROWIA WOBEC WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 162
5.1. Pedagogika zdrowia a teoria wychowania fizycznego 172
5.2. Relacje w obrębie kategorii: dbałość o zdrowie - dbałość o ciało 183
5.3. Dylematy pedagogiczne w procesie wychowania do dbałości o ciało i zdrowie 193  
6. SKŁADOWE I DETERMINANTY PROCESU TWORZENIA SIĘ DBAŁOŚCI O CIAŁO POPRZEZ WYCHOWANIE FIZYCZNE  208
6.1. Biopsychospołeczna natura wychowania fizycznego 215
6.2. Trzy potencjalne płaszczyzny prozdrowotnego oddziaływania wychowania fizycznego 226
6.3. Wychowanie fizyczne jako element kształtowania umiejętności życiowych (life skilis) 236
6.4. Sport dzieci i młodzieży a prozdrowotnie zorientowane wychowanie fizyczne - sprzeczność interesów czy komplementarność wpływów? 249
6.5. Edukacja poprzez wychowanie fizyczne - podsumowanie 260
7. LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 265
7.1. Aktywne techniki nauczania w lekcji wychowania fizycznego 271
7.2. Potencjalne warianty lekcji wychowania fizycznego 295
7.2.1. Lekcja specjalistyczna wychowania fizycznego realizowana na podłożu refleksji prozdrowotnej 296
7.2.2. Lekcja wychowania fizycznego i zdrowotnego (holistyczna lekcja wychowania fizycznego) 300
7.2.3. Lekcja wychowania zdrowotnego jako samodzielna jednostka dydaktyczna 304
7.2.4. Problem oceny z przedmiotu i podręcznika 305
7.3. Troska o ciało i zdrowie poprzez lekcję wychowania fizycznego - przykłady rozwiązań 312
7.3.1. Przykładowe konspekty lekcji wychowania fizycznego oparte na refleksji prozdrowotnej 312
7.3.2. Przykład lekcji łączącej treści wychowania fizycznego z elementami ścieżek edukacyjnych 321
7.4. Podsumowanie 325
8. NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - KONTROWERSJE, OCZEKIWANIA, NIEZBĘDNE KIERUNKI PRZEMIAN 328
8.1. Proces formowania się profilu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego 339
8.2. Wizerunek społeczny nauczyciela wychowania fizycznego i jego kompetencje w zakresie edukacji zdrowotnej - stan aktualny 345
8.3. Nauczyciel wychowania fizycznego jako kreator zdrowia - potencjalne możliwości 350
8.3.1. Nauczyciel wychowania fizycznego i zdrowotnego czy nauczyciel wychowania fizycznego? 354
8.4. Elementy i czynniki tworzące współczesny wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego - podsumowanie 356
PIŚMIENNICTWO 364
SUMMARY 378