Szermierka w Polsce w latach 1945-1989 Zobacz większe

Szermierka w Polsce w latach 1945-1989

M-348

Tytuł:

Szermierka w Polsce w latach 1945-1989

Autor:

Maciej Łuczak

Rok wydania

2002

Więcej szczegółów

18 Przedmioty

INNE GRAMATURY:

42,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Spis treści


WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I - TRADYCJE SZERMIERKI DO 1939 R. I LOSY POLSKICH SZERMIERZY W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 16
1. Tradycje szermierki do końca I wojny światowej 16
2. Szermierka w II Rzeczypospolitej  22
3. Losy polskich szermierzy w latach II wojny światowej 42
ROZDZIAŁ II - PODSTAWY ROZWOJU SZERMIERKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 46
1. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju sportu w powojennej Polsce w latach 1945-1989  46
2. Struktura organizacyjna, działalność zarządów Polskiego Związku Szermierczego, okręgowych związków szermierczych oraz sekcji     i klubów szermierczych 57
2.1. Polski Związek Szermierczy  57
2.2. Okręgowe związki szermiercze  68
2.3. Sekcje i kluby szermiercze  87
3. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr oraz badania naukowe  110
3.1. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr 110
3.1.1. Kadra instruktorsko-trenerska  110
3.1.2. Kadra sędziowska  120
3.2. Badania naukowe  125
4. Baza sportowa i podstawy finansowe 136
5. Formy propagowania szermierki  150
ROZDZIAŁ III - SZERMIERKA W SZKOLNICTWIE ORAZ W WOJSKU 155
1. Szermierka w szkolnictwie 155
1.1. Szermierka w założeniach programowych i ich realizacja w wybranych szkołach wyższych 155
1.2. Szkoły średnie i podstawowe. Sport szkolny 160
2. Szermierka w Wojsku Polskim 163
2.1. Szkolenie w walce na bagnety  163
2.2. Biała broń w Wojsku Polskim  165
2.3. Pojedynki  168
ROZDZIAŁ IV - PRZEMIANY W TECHNICE, TAKTYCE I STYLU WALKI W SZERMIERCE 170
1. Szabla - broń narodowa  170
2. Floret - zwiastun nowych możliwości 171
2.1. Floret kobiet  172
3. Szpada - broń dynamiczna  173
4. Ewolucja ubioru szermierczego  173
ROZDZIAŁ V - MIEJSCE SZERMIERKI W INNYCH DYSCYPLINACH SPORTU ORAZ W SPORCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH  179
1. Szermierka w pięcioboju nowoczesnym 179
2. Szermierka niepełnosprawnych na wózkach 182
3. Turnieje rycerskie po II wojnie światowej  183
4. Chińskie i japońskie sztuki walki bronią w Polsce  185
4.1. Kendo  185
4.2. Wu-shu 186
ROZDZIAŁ VI - SZERMIERKA W FILMIE, TEATRZE ORAZ W MUZYCE I SZTUKACH PLASTYCZNYCH 187
1. Rozwój szermierki w filmie i teatrze 187
2. Związki szermierki z muzyką i sztuką  188
ROZDZIAŁ VII - ZJAWISKA NIEPOŻĄDANE W SPORCIE SZERMIERCZYM  198
l. Niesportowe zachowania 199
2. Oszustwa 201
3. Doping  202
4. Nieszczęśliwe wypadki 204
ROZDZIAŁ VIII - SZKOLENIE I WYNIKI SPORTOWE POLSKICH SZERMIERZY  207
l. Szkolenie zawodników  207
1.1. Zgrupowania szkoleniowe  210
2. Wyniki sportowe na poziomie krajowym i międzynarodowym 219
2.1. Zawody lokalne  219
2.2. Zawody okręgowe  222
2.3. Zawody krajowe 227
2.4. Zawody międzynarodowe 242
2.5. Mistrzostwa Europy  245
2.6. Mistrzostwa świata  247
2.7. Igrzyska olimpijskie 251
ZAKOŃCZENIE  264
ANEKSY  272
Medaliści igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata  272
Drużynowi medaliści igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata 278
Medaliści mistrzostw Europy  291
Medaliści mistrzostw Polski 293
Drużynowi medaliści mistrzostw Polski 301
BIBLIOGRAFIA 334
WYKAZ SKRÓTÓW 360
INDEKS NAZWISK 366
SUMMARY  389
ZUSAMMENFASSUNG 391